Budova hotelu byla svědkem zásadních událostí, které měly vliv na vývoj českých dějin.

Z historie domu víme, že v 15. a 16. století zde byla lékárna, podobně jako na sousedním Malém náměstí, které bylo ve středověku zasvěceno lékárenství. V polovině 19. století bylo v přízemí domu U Prince knihkupectví a ve 20. století se započala tradice domu jako sídla pohostinství a restaurace.

 

Historie budovy Hotel U Prince

Historie budovy

Staroměstské náměstí je srdcem Prahy už více než tisíc let. Původní rozměrné tržiště na jedné z evropsky nejvýznamnějších obchodních stezek se stalo náměstím ve 12. století, kdy se datuje i samotný vznik města Prahy. Do této doby spadá i počátek historie domu, jenž v minulosti nesl i název U Zlatého nebo Černého anděla.

Svou zadní částí dům přiléhá k dnes již bývalému kostelu sv. Michala, v němž na počátku 15. století kázal i mistr Jan Hus. Budova byla původně výstavním měšťanským domem, který byl často přestavován. Dodnes však jeho zdi uchovaly řadu původních cenných stavebních prvků, včetně kamenných portálů a gotické studny.

Citlivě zrekonstruovaná barokní fasáda hotelu U Prince je z konce 1. poloviny 18. století. Z této doby pochází také socha sv. Floriána na nároží domu, která je dílem věhlasného barokního sochaře Ignáce F. Platzera a stala se emblémem našeho hotelu.

Z historie domu víme, že v 15. a 16. století zde byla lékárna, podobně jako na sousedním Malém náměstí, které bylo ve středověku zasvěceno lékárenství. V polovině 19. století bylo v přízemí domu U Prince knihkupectví a ve 20. století se započala tradice domu jako sídla pohostinství a restaurace.

 

Legenda Black Angel's Bar

Black Angel’s Bar a jeho menu je vytvořeno podle dochovaných poznámek a náčrtů české barové legendy minulého století Aloise Krchy, které se našly při rekonstrukci budovy s původním názvem „U Černého anděla“. Bar je postaven ve stylu prohibičních podniků 30. let, tzv. „public house“, v nichž se potkávali lidé všech společenských vrstev se svými známými a přáteli, aby po těžkém pracovním dni potěšili ducha sklenkou dobrého drinku. V té době byl zcela nepochopitelně zakázán!

 

Historické události na Staroměstském náměstí

Náměstí se mimo jiné stalo dějištěm mnoha historických událostí. Roku 1422 došlo k popravě Jana Želivského, představitele husitského hnutí. Další z poprav se zde uskutečnila 21. června roku 1621, kdy bylo před Staroměstskou radnicí popraveno sedmadvacet českých pánů. Jednalo se o vůdce českého stavovského povstání proti Habsburkům. Dnes si na tomto místě povšimněte sedmadvaceti bílých křížků ve dlažbě před radnicí, které tuto událost připomínají.

Roku 1902 se na Staroměstském náměstí konala manifestace, jejíž snahou bylo zavedení všeobecného volebního práva. Významný byl také rok 1915. Bylo tomu tehdy přesně pět set let, kdy byl upálen mistr Jan Hus. Na památku významného husitského reformátora byl v srdci náměstí odhalen jeho Pomník. Další demonstrace se konala přesně 14. října 1918 a to demonstrace za vyhlášení nezávislosti na tehdejším Rakousku – Uhersku. Během Druhé světové války, v době okupace nacistickým Německem se zde odehrávaly rozsáhlé boje, jejichž důsledkem bylo zničeno množství staveb. Velmi byla poničena Staroměstská radnice, kdy část radnice byla zbořena a Orloj vyhořel. V roce 1948 první komunistický prezident Klement Gottwald vyhlásil svým projevem převzetí vlády nad republikou komunistickou stranou.